Mengenai MyGDX

MyGDX ialah ekosistem perkongsian data yang merangkumi tadbir urus digital dan platform perkongsian data terjamin untuk memperkasa dan meningkatkan perkhidmatan dalam talian sepenuhnya (E2E) ke arah kerajaan berpacukan data. Pelaksanaan MyGDX membolehkan data terperingkat diselaras dan dikongsi dengan lebih efisien dan mengurangkan kos penyediaan infrastruktur dan pengintegrasian sistem. Platform seragam lebih memudahkan integrasi data.

MyGDX dibangunkan berasaskan 3 prinsip perkongsian data seperti dinyatakan dalam Dasar Perkongsian Data Sektor Awam.

Persetujuan

Perkongsian Data atas Keperluan dan Mendapat Persetujuan

Selamat

Perkongsian Data Terperingkat Secara Selamat

Tambah Nilai

Perkongsian Data Menambah Nilai kepada Perkhidmatan Awam, Rakyat dan Negara

Platform MyGDX baharu (MyGDX 2.0) telah dipertingkatkan dengan ciri-ciri keselamatan merangkumi aspek keselamatan data dan siber di mana penambahbaikan yang dilaksanakan termasuk setiap agensi dan pengguna berdaftar disahkan melalui Portal MyGDX yang berintegrasi dengan pelbagai agensi berkaitan seperti di modul pendaftaran pengguna. Manakala setiap kelulusan langganan API akan disahkan melalui sijil digital pengguna agensi dan setiap sistem yang akses ke API MyGDX akan disahkan terlebih dahulu melalui teknologi Public Key Infrastruktur (MyGPKI).

Selain itu, semua agensi perlu mempunyai Security Server MyGDX untuk mengurus akses dan capaian API. Platform MyGDX menggunakan sijil digital pelayan (SSL dan TLS) dan teknologi kriptografi penyulitan data yang diiktiraf oleh National Trusted Cryptographic Algorithm List (MySEAL), Cybersecurity Malaysia.

Jenis Tulisan

Saiz Tulisan

Pilihan Warna