Perkhidmatan MyGDX 2.0

Platform

Platform perkongsian data yang selamat untuk semua tahap klasifikasi data

Tadbir Urus

Pengurusan tadbir urus digital melalui portal tunggal

Integrasi

Membantu merealisasikan integrasi merentas agensi

Libat Urus

Program libat urus dan pembudayaan perkongsian data

Sokongan Teknikal

Khidmat sokongan teknikal platform perkongsian data (komponen MyGDX2.0)

Jenis Tulisan

Saiz Tulisan

Pilihan Warna